ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
41,000ریال
1 سال
41,000ریال
1 سال
41,000ریال
1 سال
.com
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.net
520,000ریال
1 سال
520,000ریال
1 سال
520,000ریال
1 سال
.org
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
.info
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
570,000ریال
1 سال
.biz
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.tel
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.me
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.co
1,110,000ریال
1 سال
1,110,000ریال
1 سال
1,110,000ریال
1 سال
.co.ir
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains